Το πρωτόκολλο της Δρέσδης έχει καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία του κερατοκώνου

«Είμαι πάνω από 45 ετών, μπορώ να κάνω επέμβαση και να μην φοράω γυαλιά;»
25 Οκτωβρίου 2018
Η χρήση μιτομυκίνης MMC στο PRK προστατεύει από δημιουργία θόλωσης haze.
27 Οκτωβρίου 2018
Όλα

Το πρωτόκολλο της Δρέσδης έχει καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία του κερατοκώνου

 

Σε μία συγκριτική μελέτη, 29 ασθενείς υπεβλήθησαν στην θεραπεία αυτή, 29 στην εναλλακτική ταχεία θεραπεία (accelerated corneal cross linking). Εξετάσθηκαν έναν χρόνο μετά την θεραπεία και βρέθηκε ότι το όφελος από την τεχνική της Δρέσδης (30 λεπτά διάρκεια UV) είχε σημαντικά καλύτερο αποτέλεσμα στις παραμέτρους της τοπογραφίας σε σύγκριση με την τεχνική υψηλής ενέργειας και σύντομης διάρκειας.

https://journals.lww.com/corneajrnl/Abstract/2018/07000/Comparison_of_Corneal_Collagen_Cross_Linking.12.aspx

Comments are closed.