27 Οκτωβρίου 2018

Το πρωτόκολλο της Δρέσδης έχει καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία του κερατοκώνου

  Σε μία συγκριτική μελέτη, 29 ασθενείς υπεβλήθησαν στην θεραπεία αυτή, 29 στην εναλλακτική ταχεία θεραπεία (accelerated corneal cross linking). Εξετάσθηκαν έναν χρόνο μετά την θεραπεία […]
19 Ιουλίου 2017

ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΣ

Ο κερατόκωνος είναι μια αμφοτερόπλευρη εκφυλιστική κατάσταση του κερατοειδή, όπου εμφανίζεται περίπου σε έναν 1 ανά 2000 ανθρώπους. Χαρακτηρίζεται από σταδιακή λέπτυνση του κερατοειδή, με συνέπεια […]